Sklep internetowy, działający pod adresem www.cartolina.com.pl, prowadzony jest przez firmę Cartolina – Magdalena Stasiak z siedzibą w 95-081 Dłutów, Pawłówek 12 c, NIP:731-197-85-91.

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.cartolina.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej.
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności. Dekoracja prezentowana wraz produktami (ozdoby, znaczki pocztowe, kwiaty, wstążki, ołówki, długopisy, spinacze itp.) nie podlegają sprzedaży w ramach zamówienia.
4.Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnej i reklamowych Sklepu. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.

II. Składanie zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.
2. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem.
3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej akceptacji całego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.
4. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania adresu do wysyłki.

III. Sposób zapłaty

1. Za zakup w Sklepie można dokonać płatności w poniższy sposób:

  • pobranie
  • płatność online
  • przedpłata na konto bankowe
IV. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.
2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.
3. Druk papeterii ślubnej jest realizowany po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji ich specyfikacji ze Sklepem. Podstawą zgodności grafiki z wydrukiem przedmiotu zamówienia jest projekt graficzny przesłany w formie elektronicznej. Po akceptacji projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian. Cartolina nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy zgłoszone po akceptacji projektu.
4. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu.
5. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.
6. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.
7. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt jednej wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów. Cena dotyczy wysyłki do jednego miejsca na terenie Polski.
8. Paczki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
9. W przypadku niedostarczenia paczki, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia. W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do sporządzenia stosownego protokołu opisującego rodzaj uszkodzenia paczki wraz z podpisem kuriera i odbiorcy.

IV. Zwrot towaru

1. W przypadku papeterii okolicznościowej zgodnie z art 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827) Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. W przypadku artykułów papierniczych innych niż druki okolicznościowe

  1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Pawłówek 12c, 95-081 Dłutów; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cartolina.com.pl
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  3. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności kartą płatniczą, Sklep dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zamawiający może zwrócić Produkt na adres: Pawłówek 12c, 95-081 Dłutów.
  5. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
V. Reklamacje

1. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej, podając w tytule wiadomości e-mail numer zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz numer zamówienia, oraz wysłać zamówiony towar na adres Sklepu. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ podczas transportu zniszczeniu.
3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.
4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie tygodniowym od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
5. W przypadku powstania błędów w druku, powstałych z winy Sklepu, Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego wraz z poprawionym lub nowym towarem.

VI. Gwarancja

1. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).
2. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.
3. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

VII. Rachunki i faktury VAT

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT

VIII. Prawa autorskie

1. Treści zamieszczone na stronie internetowej oraz w szczególności projekty  są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) są chronione prawami autorskimi.

2. Cartolina zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich swoich produktów znakiem firmowym.
3. Cartolina zastrzega sobie prawo do wyłącznego publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.